Podcast

Prečo sú dánske deti šťastné? (recenzia a zrhnutie knihy)

Posted by Adela Zábražná
Kniha „Prečo sú dánske deti šťastné?“

Vedeli ste, že Dáni sú takmer tri desaťročia hodnotení ako najšťastnejší ľudia na svete? Nebude to náhoda a ani chyba v systéme. Dáni asi niečo robia dobre. A nad tým sa zamýšľala aj autorka tejto knihy, Američanka vydatá za Dána. 

Kniha “Prečo sú dánske deti šťastné” podrobne uvádza zistenia Jessicy Joelle Alexander, ktorá si na napísanie knihy prizvala kamarátku, dánsku psychologičku Iben Sandahl. Spoločne skúmali, či to, ako Dáni vychovávajú svoje deti, hrá rolu v ich neskoršom šťastí a spokojnom živote. 

Kniha je napísaná veľmi pútavo a prelúskate sa ňou takmer na posedenie. Na necelých 200 stranách nájdete kopec praktických príkladov, príbehov aj rád podložených výskumom, vďaka ktorým je dánsky štýl výchovy ľahko uchopiteľný. Celú filozofiu dánskeho spôsobu výchovy autorky zarámcovali do konceptu “PARENT” (angl. rodič). 

PLAY – hra

AUTHENTICITY – autentickosť 

REFRAMING – zmena uhlu pohľadu 

EMPATHY – empatia 

NO ULTIMATUMS – žiadne ultimáta

TOGEHTERNESS – čas strávený spoločne 

Hra: podporujme neštruktúrovanú, kreatívnu hru

Dánski rodičia nechávajú svojim deťom veľa času na voľnú hru. Nie sú animátormi vlastných detí a neorganizujú pre ne prílišné množstvo voľnočasových krúžkov. Naopak, povzbudzujú ich v samostatnej hre, ktorá nie je cielená na rozvíjanie konkrétnej zručnosti, ale umožňuje deťom regulovať si hru a trénovať tie zručnosti, ktoré práve potrebujú.

Tlak na rodičov a deti je dnes enormný a mnohí rodičia svoje deti v rannom veku drilujú abecedu, cudzie jazyky alebo matematiku prostredníctvom štruktúrovaného učenia. Takáto forma učenia však podľa výskumov skôr zapĺňa priestor, ktorý by inak patril kreativite a rozvoju mozgu. 

Lepšou voľbou, tvrdia Dáni a veda, je trávenie času umožňujúce rozvoj mozgu (spolu so sebaúctou a odolnosťou detí) prostredníctvom neštruktúrovanej hry. Výskum ukazuje, že vďaka voľnej hre osamote alebo s kamarátmi sú deti byť menej nervózne a odolnejšie. Takáto hra zároveň zlepšuje sociálne zručnosti.

A ako vytvoriť prostredie, v ktorom sa dieťa hrá samo? Podľa autoriek máme menej plánovať, umožniť dieťaťu, aby sa hralo aj samé a nemať zlý pocit z toho, že dieťa sa práve nerozvíja na nejakom konkrétnom krúžku. 

Autenticita: buďme úprimní a sami sebou 

Dánski rodičia sa nesnažia potláčať vo svojich deťoch rôzne ľudské emócie a skúsenosti. Emócie priznávajú, povoľujú a rozprávajú sa o nich. Učia deti o všetkých ich emóciách a nezamlčujú tie negatívne. Vďaka tomu, že dánske deti môžu slobodne prežívať emócie a učiť sa ich pomenovať a spracovať, sú odolnejšie a vyrovnanejšie. 

Dáni podnecujú autentickosť vo svojich deťoch aj čítaním a diskusiou o situáciách, v ktorých sa postavy nachádzajú. Vďaka diskusii sa deti naučia lepšie vyjadriť svoje vlastné pocity a emócie a pochopiť aj prejavy správania svojho okolia. 

Zmena uhlu pohľadu: snažme sa viac hľadať svetlé stránky veci

Šťastie je vrtkavé, najmä ak ho vnímame cez vonkajšie okolnosti. Dáni o tom niečo vedia. Ak by ich šťastie záviselo od počasia, rozhodne by sme ich na najvyššej priečke šťastných národov nenašli. Ich recept je pozerať sa na veci z iného, pozitívnejšieho uhla. Prší? Nevadí, aspoň si užijeme deň zababušení v perinách. 

Namiesto toho, aby sa snažili byť za každú cenu šťastní, pestujú v deťoch schopnosť prekonať ťažkú situáciu, hľadať dobro, privítať a spracovať vlastné pochybnosti a zamerať sa na to, čo môžete ovládať, a nie to, čo nemôžete. Výsledkom sú pokojnejší a šťastnejší ľudia. 

Jeden z najkrajších príkladov knihy je spôsob, akým môžeme komunikovať s deťmi konflikty. Autorky ukazujú, akú silu má aj zmena jazyka. Namiesto “ten chlapček je zlý, keď ti nechce požičať auto” môžeme povedať “chlapček sa stále učí, ako zdieľať hračky. Časom sa to tiež naučí.” Dá sa ísť aj o krok ďalej a rozobrať s dieťaťom, prečo si myslí, že iné deti prejavujú konkrétne správanie a čo ich k tomu viedlo. 

Disclaimer: Je jasné, že nie všetky situácie v živote sa dajú preklopiť do niečoho pozitívneho. Vieme to my, vedia to aj autorky. Falošná a prehnaná pozitivita je toxická.

Empatia: prejavujme láskavosť k sebe a iným

Všetci chceme vychovávať deti, ktoré prejavujú súcit so sebou a s ostatnými. V dánskom rodičovstve ide o to naučiť deti rešpektovať a snažiť sa skutočne porozumieť ľuďom. Učenie detí empatii môžeme začať už veľmi skoro rozhovormi, ktoré s nimi vedieme. Dokonca už v čase, keď je to skôr náš monológ. 

Dobrým spôsobom precvičovania empatie je podľa autoriek pomenovávanie výrazov tváre. Ukážte deťom rôzne obrazy človeka, kto je smutný, nahnevaný, šťastný, nervózny a plachý, a opýtajte sa svojho dieťaťa, prečo si myslí, že sa ten človek tak cíti. Dôležité je rozprávať sa o emóciách bez toho, aby sme ich onálepkovali či odsudzovali. Ako na to? Namiesto “to nie je pekné, že je pán nahnevaný” sa rozprávajme o tom, prečo konkrétny človek v konkrétnej situácii reaguje tak, ako reaguje. 

Žiadne ultimáta: nastavujme pravidlá láskavo

Poznáte klasickú vetu “buď okamžite prestaneš, alebo pôjdeš do svojej izby/nebudeš pozerať rozprávku atď”? Dáni vraj nie. Pri komunikácii s deťmi využívajú len veľmi málo ultimát. Chápu, že skúšanie pravidiel a hraníc je prirodzenou súčasťou detstva a učenia sa. Niekedy je to samozrejme o tom, kto dlhšie vydrží s nervami, no v tom je práve čaro dánskeho princípu. Dáni ukazujú deťom, že rozoznávajú ich správanie, emócie, frustrácie a pomenúvajú ich. 

Vďaka tomu umožňujú deťom spoznať svoje pocity a zžiť sa s nimi. Ak deťom zrkadlíme to, čo cítia, napríklad “vidím, že si veľmi smutný, pretože už nemôžeš jesť viac sladkostí” alebo “rozumiem, že si sa ešte chcel hrať vonku” a pridáme našu stranu mince a vysvetlíme deťom dôvody nami určovaných hraníc, vyhrávajú obe strany. Samozrejme nejde to hneď, ale deti sú malé múdre stvorenia a ak im ukážeme, že ich chápeme, budú chápať aj ony nás. 

Čas strávený spoločne: buďme naozaj spolu

Dáni sa v posledných rokoch preslávili svojou filozofiou hygge. Je to niečo medzi útulnosťou, spolupatričnosťou a láskavosťou. Hygge s celou rodinou ako koncept domáceho pohodlia plného hier, smiechu a porozumenia ospevujú aj autorky tejto knihy. Spoločný čas si máme podľa vzoru Dánov vždy skrášliť. 

Zapáliť sviečky, nachystať stôl, pripraviť hry, to všetko zapojením každého člena domácnosti. Má to len jedno pravidlo. Žiadne obrazovky a rozptýlenia. Spoločné trávenie kvalitného času bez vyrušovania obrazoviek a technológií nás spája ako rodinu a vytvára základ pre pevné a celoživotné vzťahy.

Žime to, čo kážeme

Šesť jednoduchých, no efektívnych princípov, ak chcete byť rodičom podľa vzoru Dánov. Myslím, že každý si z nej odnesie to, v čom práve on/ona potrebuje pomoc. Čo ma naozaj zasiahlo a je to ústredným motívom knihy, je sila rodičovského príkladu. Veľká väčšina princípov, ktoré Dáni aplikujú vo výchove, je práve o tom, že my ako rodičia musíme ísť príkladom. Pretože ak my nežijeme to, čo učíme, deti nás prekuknú takmer okamžite.

No a nakoniec som si nechala jazyk. To, čo vychádza z našich úst, deti vnímajú podprahovo aj vtedy, ak to nie je adresované im. Deti počúvajú, nasávajú a tvoria si rámce najmä prostredníctvom toho, čo sa im obtrie o uši. Aj preto sa snažme každú vetu preformulovať tak, aby bola empatickejšia, láskavejšia a autentickejšia. Ono sa nám to určite vráti. 

Related Post

2 thoughts on “Prečo sú dánske deti šťastné? (recenzia a zrhnutie knihy)

  1. Lenka

    Dobrý deň, mňa by zaujímal Váš názor na túto knihu. Krásne ste tu rozpìsali o čom je, ale páčila sa Vám? Ďakujem
    Lenka

    1. Adela Zábražná

      Ano, je vyborna 🙂

Leave A Comment