MG+ ŠTAFETA

16 mám pobeží proti násiliu na ženách

Násilie si nevyberá. Je často zľahčované, či popierané. Jeho živnou pôdou je ľahostajnosť, nevšímavosť a vo veľkej miere neznalosť. O násilí je dôležité hovoriť, no s rešpektom a s ozajstným záujmom o jeho riešenie a zastavenie. 

Aj preto sme sa rozhodli bežať s dobročinným cieľom.

16 mám z komunity Mama Gang + sa postaví spoločne na štart bratislavského ČSOB maratónu v oranžových tričkách a odbehne štafetu s cieľom upozorniť na dôležitosť témy násilia na deťoch a rodovo podmieneného násilia. 

Komu pomôžeme?

Vyzbieraná suma poputuje do Centra Slniečko, n.o., ktoré už 25 rokov pomáha obetiam násilia aj prostredníctvom Centra pre obete domáceho násilia, ktorého súčasťou je aj Bezpečný ženský dom

Deti a ženy, ktoré si prešli peklom domáceho násilia, týrania či sexuálneho zneužívania potrebujú často dlhodobú odbornú, špecializovanú pomoc. Často sa k nej však nedostanú. Pomoc buď absentuje úplne, alebo chýbajú finančné zdroje ako na strane obetí, tak aj centier pomoci obetiam. Dostupné možnosti terapie najmä pre detské obete sú minimálne.  

Traumu spôsobenú dlhodobým násilím často zmierňuje a pôsobí uzdravujúco napríklad arteterapia, muzikoterpia, canisterapia, hipoterapia či hrová terapia.

Pomôžme zmierniť deťom a ženám „modriny na duši“ spôsobené násilím. „Adoptujte“ si naše kilometre a pomôžte nám vyzbierať sumu 1000 eur.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Za 1 000 Eur dokážeme zabezpečiť 30 hodín terapie pre skupiny aj jednotlivcov. Pomôžeme tým približne 15 detským klientom Centra Slniečko. Vráťme spolu deťom právo na detstvo bez modrín na tele aj duši. 

Podporte našu kampaň na DONIO TU.